2/10/13

Centre Assistencial de Salut i Educació
de Vilassar de Dalt

Benvolguts,                                                                   Curs 2013-2014


Com cada any, en aquests moments del curs escolar, el CASEVDD renovem la nostra oferta.

Continuem oferint els serveis de Psicologia Clínica, Psiquiatria, Pedagogia, Logopèdia i Reforç Escolar, adreçats a nens, adolescents i adults que presenten símptomes o malestars que poden afectar el seu desenvolupament personal i el seu aprenentatge escolar. Generalment és una atenció individualitzada,però també pot ser en grups reduïts, amb un seguiment familiar, escolar i mèdic, quan cal.

També oferim la possibilitat de poder fer assessorament, orientació i formació directament a professionals, escoles o instituts interessats en qualsevol d’aquestes àrees en forma de seminaris, tallers, xerrades...

El Centre col.labora amb diferents entitats de la zona oferint xerrades relacionades amb el camp educatiu i de la salut mental. També participa en el Projecte Educatiu de Poble.

Us animem a que pugueu consultar qualsevol dubte i esperem poder seguir treballant conjuntament.

Adjuntem un document amb tota la informació del Centre.

Rebeu una cordial salutació de tot l'equip.

Mercè Buquet i Àngels Petit


Camí de Mataró, 1, 2on 4a, esc.A – 08339 Vilassar de Dalt – 93 753 39 29

www.casevdd.com – casevdd@gmail.com

9/6/13


CENTRE ASSITENCIAL DE SALUT I EDUCACIÓ
DE VILASSAR DE DALTTALLERS JUNY – JULIOL


LECTOESCRIPTURA
CÀLCUL I PROBLEMES
P5 i Cicle Inicial de Primària

EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA
COMPRENSIÓ LECTORA
Cicle Mitjà i Superior de Primària

TÈCNIQUES DE TREBALL I ESTUDI
Educació Secundària


INFORMACIÓ

Camí de Mataró, 1, 2on 4ª esc. A
93 753 39 29
670 69 85 75

RESPONSABLE
Mercè Buquet14/11/12

TALLER DE MEMÒRIA


     TALLER DE MEMÒRIA

                                      
                                 DIRIGIT  A
             

               Persones adultes que vulguin treballar l'atenció, la memòria, l'agilitat mental
             el càlcul i totes les funcions cognitives que utilitzem a la vida quotidiana.
             
             Patologies derivades de l' envelliment prematur del cervell i malalties neurovegetatives.
             Problemes degeneratius per l'edat


                                 OBJECTIUS


           . Estimular l'orientació temporal i espacial
      
           . Exercitar la percepció visual i auditiva

           . Afavorir les habilitats visoconstructives
      
           . Estimular la millora de la memòria

           . Treballar la fluidesa verbal

           . Afavorir la concentració

                                    

                                CONTINGUTS DEL TALLER
             
            Avaluació de les capacitats individuals

            Exercicis d' atenció
              Exercicis d'orientació i percepció
              Exercicis de producció motora
              Exercicis de memòria
              Exercicis de càlcul
              Exercicis de funcions executives
              
           
             HORARIS     Tardes
             
              

19/10/12

RENOVACIÓ DEL SERVEI DE REFORÇ ESCOLAR    
Llicenciada en psicopedagogia, especialista en educació especial i logopeda.
    
    
" Recolçament i ajuda per aconseguir uns bons resultats en l`àmbit escolar"

    
Dirigit a cicle infantil,primaria i secundària: Sessions individuals o en grups reduïts. 

    
. Reforç en general en totes les tasques escolars.
    
. Tècniques d'estudi: Organització, comprensió,ortografia,raonament lògic, elaboració de mapes conceptuals.
    
. Problemes de memòria: Tractament i seguiment amb exercicis, estratetègies. 
    
. Terapies de relaxació i concentració ( individuals )15/10/12


CENTRE ASSISTENCIAL DE SALUT I EDUCACIÓ DE VILASSAR DE DALT

 

TALLERS DE SUPERVISIÓ SOBRE

LA INFÀNCIA, l’ADOLESCÈNCIA   I LES SEVES FAMÍLIES

 

         Aquests tallers van dirigits a professionals del camp de l’educació: professors, mestres, psicòlegs, pedagogs; com també, educadors, serveis socials... Tenen la intenció de treballar les dificultats, les preguntes, els interrogants que sorgeixen quan treballem amb nens i adolescents a la classe, o en altres àmbits educatius on es presenten situacions problemàtiques de tipus conductuals,  del comportament, i altres que no sabem com orientar-les.

         Els tallers estaran portats des de la perspectiva de buscar solucions als moments conflictius que tot professional sent en algun moment de la seva tasca, com també, a buscar aquell aspecte que a vegades no ens permet avançar.

         També es treballarà la relació amb les famílies. Aquesta no és una feina fàcil, a vegades pot arribar a ser molt difícil. Ens trobem amb famílies resistents a les problemàtiques  dels seus fills, famílies conflictives i bel·ligerants, famílies que no admeten la seva responsabilitat i culpabilitzen al docent....

         Per tot això, els tallers es posaran en marxa de la forma següent:

         Es treballarà amb un grup entre 4 i 5 persones, portarem situacions concretes que analitzarem i plantejarem les qüestions que ens fa difícil saber per on tirar i buscarem allò que està travessant la situació i ens impedeix avançar.

         La durada de les sessions serà de 1h i ½

         Els dies: 5 de novembre 2012,3 de desembre 2012 i 21 de gener 2013

         Lloc: Camí de Mataró, 1-2ón 4rt A- Vilassar de Dalt

         Horari: matí de 9 a 10,30 i/o tardes de 19  a 20,30

         Preu: 75.-€ les tres sessions, o 30.-€ per sessió

         Places limitades

         Contacte: 93.753.39.29-669-89-99-93 – casevdd@gmail.com

 
                                                Responsable de l’activitat: Àngels Petit Pons

 

 

 

 

24/9/12

Propers TALLERS en preparació,per treballar amb FAMÍLIES I NENS.

En pocs dies us arribarà la informació.

El Centre