15/10/12


CENTRE ASSISTENCIAL DE SALUT I EDUCACIÓ DE VILASSAR DE DALT

 

TALLERS DE SUPERVISIÓ SOBRE

LA INFÀNCIA, l’ADOLESCÈNCIA   I LES SEVES FAMÍLIES

 

         Aquests tallers van dirigits a professionals del camp de l’educació: professors, mestres, psicòlegs, pedagogs; com també, educadors, serveis socials... Tenen la intenció de treballar les dificultats, les preguntes, els interrogants que sorgeixen quan treballem amb nens i adolescents a la classe, o en altres àmbits educatius on es presenten situacions problemàtiques de tipus conductuals,  del comportament, i altres que no sabem com orientar-les.

         Els tallers estaran portats des de la perspectiva de buscar solucions als moments conflictius que tot professional sent en algun moment de la seva tasca, com també, a buscar aquell aspecte que a vegades no ens permet avançar.

         També es treballarà la relació amb les famílies. Aquesta no és una feina fàcil, a vegades pot arribar a ser molt difícil. Ens trobem amb famílies resistents a les problemàtiques  dels seus fills, famílies conflictives i bel·ligerants, famílies que no admeten la seva responsabilitat i culpabilitzen al docent....

         Per tot això, els tallers es posaran en marxa de la forma següent:

         Es treballarà amb un grup entre 4 i 5 persones, portarem situacions concretes que analitzarem i plantejarem les qüestions que ens fa difícil saber per on tirar i buscarem allò que està travessant la situació i ens impedeix avançar.

         La durada de les sessions serà de 1h i ½

         Els dies: 5 de novembre 2012,3 de desembre 2012 i 21 de gener 2013

         Lloc: Camí de Mataró, 1-2ón 4rt A- Vilassar de Dalt

         Horari: matí de 9 a 10,30 i/o tardes de 19  a 20,30

         Preu: 75.-€ les tres sessions, o 30.-€ per sessió

         Places limitades

         Contacte: 93.753.39.29-669-89-99-93 – casevdd@gmail.com

 
                                                Responsable de l’activitat: Àngels Petit Pons