19/10/12

RENOVACIÓ DEL SERVEI DE REFORÇ ESCOLAR    
Llicenciada en psicopedagogia, especialista en educació especial i logopeda.
    
    
" Recolçament i ajuda per aconseguir uns bons resultats en l`àmbit escolar"

    
Dirigit a cicle infantil,primaria i secundària: Sessions individuals o en grups reduïts. 

    
. Reforç en general en totes les tasques escolars.
    
. Tècniques d'estudi: Organització, comprensió,ortografia,raonament lògic, elaboració de mapes conceptuals.
    
. Problemes de memòria: Tractament i seguiment amb exercicis, estratetègies. 
    
. Terapies de relaxació i concentració ( individuals )