14/11/12

TALLER DE MEMÒRIA


     TALLER DE MEMÒRIA

                                      
                                 DIRIGIT  A
             

               Persones adultes que vulguin treballar l'atenció, la memòria, l'agilitat mental
             el càlcul i totes les funcions cognitives que utilitzem a la vida quotidiana.
             
             Patologies derivades de l' envelliment prematur del cervell i malalties neurovegetatives.
             Problemes degeneratius per l'edat


                                 OBJECTIUS


           . Estimular l'orientació temporal i espacial
      
           . Exercitar la percepció visual i auditiva

           . Afavorir les habilitats visoconstructives
      
           . Estimular la millora de la memòria

           . Treballar la fluidesa verbal

           . Afavorir la concentració

                                    

                                CONTINGUTS DEL TALLER
             
            Avaluació de les capacitats individuals

            Exercicis d' atenció
              Exercicis d'orientació i percepció
              Exercicis de producció motora
              Exercicis de memòria
              Exercicis de càlcul
              Exercicis de funcions executives
              
           
             HORARIS     Tardes